La casa de la iaia

Politica de privacitat la Casa de la Iaia

La Casa de la Iaia recull i tracta dades personals. La Casa de la Iaia respecta la privadesa dels usuaris i clients.

La política de privacitat de La Casa de la Iaia compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant el “RGPD”).

Aquesta política de protecció de dades personals (d’ara endavant, la“Política”) detalla i explica:

– Quina informació personal i dades recopilem, tractem i utilitzem amb l’objectiu de millorar l’eficiència del procediment i oferir-li l’experiència més òptima quan utilitza els nostres serveis a la botiga física o en línia i, en general, en el context de la nostra relació amb vostè;

– El nivell de seguretat que ofereix La Casa de la Iaia per protegir aquestes dades;

– El nostre compromís amb vostè;

– Els seus drets i com exercir-los.

1.1 Què són les dades personals?

Les dades considerades com a personals són qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable directa o indirectament, especialment mitjançant una identificació d’usuari, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, identificació d’usuari en línia o amb relació a un o més elements específics de la seva identitat física, fisiològica, genètica, psicològica, econòmica, cultural o social.

1.2 El seu consentiment en aquesta Política

Quan visita el nostre lloc web, li oferim l’oportunitat d’accedir a aquesta Política. Si manifesta la seva conformitat, considerem que ha llegit i entès aquesta Política.

Tingui en compte que en qualsevol moment pot fer una pregunta, retirar el(s) seu(s) consentiment(s) o exercir els seus drets comunicant-se directament amb el departament responsable de les dades personals per correu electrònic a hola@lacasadelaiaia.com o escrivint a la següent adreça:

Centre d’Esbarjo infantil La Casa de la Iaia

Carrer d’Isaac Peral, 14, 08860 Castelldefels, Barcelona.

hola@lacasadelaiaia.com

En retirar el seu consentiment a aquesta Política, renuncia a la totalitat o a una part dels serveis descrits a continuació (Secció 1.4).

Quan interactua amb nosaltres en nom d’un tercer, presumim que ha obtingut el seu consentiment prèviament, ja que ens està proporcionant la seva informació personal.

1.3 Abast de la Política

Aquesta Política s’aplica a totes les operacions de tractament de dades realitzades dins de la xarxa de La Casa de la Iaia.

1.4 Activitats i serveis

Aquesta Política s’aplica a tots els serveis establerts i oferts per la La Casa de la Iaia .

Scroll al inicio